Spoorwegbeveiligers Log in om uw beschikbaarheid door te geven.
Opdrachtgevers Log u hier in voor het vinden van een beschikbare spoorwegbeveiliger.

De Maatschap Spoorwegbeveiligers

 

De Maatschap Spoorwegbeveiligers is een organisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel (deelnemers) die werkzaam zijn als spoorwegbeveiliger.

 

Hoofdactiviteit van de Maatschap Spoorwegbeveiligers is dat wordt geborgd dat deelnemers bij voortduring bevoegd, bekwaam en geschikt zijn om te werken als spoorwegbeveiliger zoals bedoeld in de Spoorwegwet.

 

Op deze website leest u meer over de doelstelling, organisatie en werkwijze van de Maatschap Spoorwegbeveiligers.

 

De Maatschap Spoorwegbeveiligers is een gecertificeerd Personeelsteller en beschikt over het certificaat ISO 9001


De maatschap is sinds 2014 gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder van ProRail. Per 26 maart 2017 is het certificaat verlopen en is de Maatschap niet meer gecertificeerd voor de Veiligheidsladder. De Maatschap werkt en handelt nog wel conform de veiligheidsladder. 

 

Maatschap Spoorweg Beveiligers   |   Telefoon 0345-471395   |   Telefax 0345-471381   |   info@maatschap-spoorwegbeveiligers.nl

Postadres:
Postbus 159
4190 CD Geldermalsen
Bezoekadres:
Rijksstraatweg 69
4194 SK METEREN

webdesign